Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  grafika przedstawiająca wózek inwalidzki

   

  Procedura obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo w Urzędzie Skarbowym  w Wodzisławiu Śląskim

  • Schody wejściowe  do budynku Urzędu wyposażone są w poręcze przystosowane dla osób z problemami w poruszaniu;
  • Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku na Sali Obsługi Podatnika;
  • Szerokość korytarzy na parterze budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
  • Na Sali Obsługi Podatnika wydzielono miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo z możliwością swobodnego dojazdu wózkiem inwalidzkim;
  • Pracownik Sali Obsługi obsługuje osobę niepełnosprawną poza kolejnością. W przypadku jeśli nie jest w stanie sam udzielić informacji na Salę Obsługi Podatnika przychodzi  osoba merytorycznie przygotowana do udzielenia informacji w danym zakresie. Ten tryb postępowania dotyczy również  obsługi osoby niepełnosprawnej w odpowiedniej komórce merytorycznej (np. na wezwanie Urzędu);
  • Po zgłoszeniu telefonicznym wszelkie druki, broszury informacyjne przesyłane są pocztą na wskazany adres lub przesyłane drogą elektroniczną;
  • Ponadto na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • Z uwagi na fakt iż urząd nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość wcześniejszego zasygnalizowania wizyty w urzędzie telefonicznie pod nr telefonu 32 455 49 49;

  grafika przedstawiająca ucho

   

  Informacja dla osób niesłyszących

   

  Osoby uprawnione potrzebujące wsparcia w kontaktach z urzędem, mogą skorzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie, w szczególności:

  1. skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN świadczonej przez urząd.

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza powinna  zgłosić zamiar skorzystania z tej usługi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając wniosek:

  1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.

  Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.

  Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

  1. skorzystać z pomocy pracowników Urzędu wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego, w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego.

  Pracownikami posługującymi się językiem migowym są:

  • Monika Dzwonek , pokój  nr 010, tel. 324553153 wew. 124
  • Ewa Stabla, pokój nr 007, tel.324553153 wew.144.
  1. wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

   

  Wyjaśnienia:

  Osoba uprawniona– osoba mająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

   

  Osoba przybrana- każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

   

  PJM– polski język migowy

  SJM – system językowo-migowy

  SKOGN– sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

   

  Podstawa prawna:Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 09:28 Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2015 13:58
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka