Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  grafika przedstawiająca wózek inwalidzki

   

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

   

  Budynek Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju posiada niżej podane udogodnienia dla osób mających trudności w poruszaniu:

  • przed budynkiem wydzielone jest miejsce parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,
  • przy drzwiach wejściowych do budynku Nr 1 znajduje się dzwonek, z którego może skorzystać osoba niepełnosprawna,
  • pracownik ochrony schodzi do podatnika, a następnie wzywa pracownika obsługi bieżącej do załatwienia sprawy,
  • pracownik Urzędu pomaga osobie niepełnosprawnej ruchowo w przedostaniu się na wysoki parter budynku, tj. do sali obsługi klienta lub załatwia sprawę (np. udziela informacji, przyjmuje lub wydaje dokumenty, deklaracje),
  • schody wejściowe wyposażono w poręcze przystosowane dla osób z problemami w poruszaniu,
  • po zgłoszeniu telefonicznym wszelkie druki, broszury informacyjne przesyłane są (pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną) pod wskazany adres.

  grafika przedstawiająca ucho

   

  Informacja dla osób niesłyszących

   

  Osoby uprawnione potrzebujące wsparcia w kontaktach z urzędem, mogą skorzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie, w szczególności:

  1. skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN świadczonej przez urząd.

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza powinna  zgłosić zamiar skorzystania z tej usługi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając wniosek:

  1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.

  Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.

  Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

  1.  skorzystać z pomocy pracowników Urzędu wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego, w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego.

  Pracownikami posługującymi się językiem migowym (Pierwszy poziom elementarnego kursu języka migowego z programem dla pracowników służb społecznych) są:

  • Bazgier Grażyna, pokój nr 40, tel. 324761471 wew. 319
  • Dźwilewska Agata, pokój nr 54, tel. 324761471 wew. 358
  • Bagińska Beata, pokój nr 35, tel. 324761471 wew. 339
  • Sołtys Dorota,Sala Obsługi Klienta stanowisko nr 5, tel. 324761471 wew. 306
  1. wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

   

  Wyjaśnienia:

  Osoba uprawniona– osoba mająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

   

  Osoba przybrana- każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

   

  PJM– polski język migowy

  SJM – system językowo-migowy

  SKOGN– sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

   

  Podstawa prawna:Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.05.2015 Data publikacji: 08.05.2015 14:29 Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2015 08:30
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka