Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Ikona obsługa osób niesłyszących
  W myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo-migowym (SJM) lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się, dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządów wzroku i słuchu (SKOGN), pod warunkiem zgłoszenia przez osobę uprawnioną „chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych".
   
  Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
   
   
  Formularz - powiadomienie o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza jest dostępny w Kancelarii tut. Izby Administracji Skarbowej (pokój 10, budynek A), a ponadto znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
   
  Wyciąg z Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM), i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) dla województwa śląskiego znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Menu tematycznym: Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego.
   
  Świadczenie może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego się PJM lub SJM.
   
  Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, również poprzez:
  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych,
  • komunikację audiowizualną, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych,
  • przesyłanie faksów,
  • strony internetowe spełniające standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • wykorzystując pomoc członków rodzin lub osoby przybranej. 
  W przypadku wystąpienia problemów w związku z zapewnieniem obsługi klienta doświadczającego trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, prosimy o kontakt z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Komunikacji w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach.
   
  Objaśnienia:
  Osoby uprawnione – osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. 
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 13:56 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2016 08:42
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Michał Kasprzak
  Rejestr zmian