Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-24

  Komórka org. Wpłynęło spraw Załatwiono spraw 
  Dział Egzekucji 1752 536
  Dział Rachunkowości Podatkowej 1658 461
  Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych 1043 402
  Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej OB I 1107 483
  Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej OB II 2876 2796
  Samodzielne Jednoos. Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych 243 76

  wytworzył: Maciej Utrata, Iwona Bienioszek, Justyna Marek, Henryka Surowaniec, Małgorzata Chmielowska, Tomasz Poralla
  zatwierdził: Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Jolanta Drobik

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:13 Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2017 09:14
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian