Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Dział Egzekucji Administracyjnej - EA

  869

  2525

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania danych - OB-23

  2653

  2640

  Referat Obsługi Bieżącej Czynności Sprawdzających – OB-14.I i OB-14.II214

  1658

  1657

  Dział Postępowań Podatkowych – PP-1

  218

  162

  Samodzielny Referat Postepowań Podatkowych – PP-2

  1586

  1366

  Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich – SW

  49

  14

  Samodzielny Referat Rachunkowości Podatkowej – RP II

  128

  106

  Dział Rachunkowości Podatkowej – RP I

  427

  395

  Wytworzył:  Aleksandra Kuczyńska

  Zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Andrzej Konewka

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:12 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 12:31
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian