«Powrót

Udostępnianie informacji o dochodach dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej

Udostępnianie informacji o dochodach dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej

Udostępnianie informacji o dochodach dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej

 

Elektroniczna wymiana informacji między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Prokuraturą Generalną umożliwi ich nadzorowanym i podległym jednostkom pozyskiwanie informacji o wysokości dochodów podatników drogą elektroniczną.

 

16 czerwca br. Ministerstwo Finansów udostępniło na potrzeby Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej oraz ich nadzorowanych i podległych jednostek możliwość uzyskania informacji o dochodach podatników w drodze elektronicznej.

 

Udostępniona usługa umożliwi gminnym ośrodkom pomocy społecznej pozyskanie informacji o wysokości dochodów podatników wnioskujących o świadczenia społeczne. Będzie to wymiana bezpośrednia, bez konieczności wydawania zaświadczeń przez urzędy skarbowe. Poszerzy ona obecny sposób wydawania przez urzędy skarbowe zaświadczeń o dochodach dla osób ubiegających się o świadczenia z organów realizujących zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi i obsługujących fundusz alimentacyjny. Usługa daje gminnym ośrodkom pomocy możliwość zweryfikowania wysokości dochodów obywateli zgłaszających się po świadczenia społeczne. Umożliwia bezpośrednie otrzymanie informacji o wysokości dochodów podatników, składek na ubezpieczenia społeczne i podatku należnego podatników wnioskujących o świadczenia społeczne.

 

W odniesieniu do Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej usługa udostępniania danych o dochodach pozwoli prokuratorom m.in. na dołączanie do aktu oskarżenia informacji o majątku podejrzanego.

 

Wdrożenie usługi usprawni funkcjonowanie instytucji publicznych i zapewni, że prokuratury, sądy i gminne ośrodki pomocy społecznej otrzymają dane o dochodach automatycznie z systemu e-Podatki – bez angażowania pracowników urzędów skarbowych, beneficjentów pomocy i innych uprawnionych podmiotów.

 

Wymiana odbywać się będzie bezpośrednio między Ministerstwem Finansów, a wskazanymi instytucjami nadzorowanymi lub podległymi MPiPS, Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Prokuraturze Generalnej.

 

Informacje będą przekazywane z zachowaniem zasad bezpiecznego przesyłania danych zgodnie z przepisami ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Usługa została wdrożona w ramach projektu e-Deklaracje 2.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 03.07.2015 Data publikacji: 03.07.2015 09:18 Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2015 10:00
Autor: Ministerstwo Finansów Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka