Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Dział Postępowań Podatkowych PP

  218

  458

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej OB-1

  1518

  1374

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej OB-2

  619

  428

  Trzeci Dział Obsługi Bezpośredniej OB-3

  3228

  3228

  Dział Egzekucji Administracyjnej EA

  1507

  1376

  Dział Rachunkowości RP

  5823

  321

  Pierwszy Samodzielny Referat Spraw  Wierzycielskich SW-1

  90

  37

  Drugi Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich SW-2

  193

  189

  Wytworzył: Barbara Walicka
  zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Marek Bernais
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:12 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 13:36
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian