«Powrót

Konsekwencje nieterminowego złożenia zeznania

Konsekwencje nieterminowego złożenia zeznania

Konsekwencje nieterminowego złożenia zeznania

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych  za 2016 rok przypomina się podatnikom o obowiązku złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 roku.

Ostateczny termin składania zeznań i zapłaty podatku dochodowego upływa 2 maja 2017 r.

Termin do złożenia zeznania uważa się za zachowany gdy najpóźniej w dniu 02.05.2017 r. zeznanie zostanie:

  • złożone osobiście w urzędzie skarbowym,
  • nadane w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora ( Poczta Polska SA),
  • przesłane elektronicznie za pośrednictwem systemu e-deklaracje.

Nie złożenie zeznania w terminie wyczerpuje hipotezę art. 56 § 4 Kodeksu karnego skarbowego zgodnie z którym podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Sprawy karno-skarbowe o wykroczenie skarbowe są najczęściej załatwiane w trybie mandatowym. W 2017 roku kara grzywny nałożona w drodze mandatu karnego może wynieść od 200 zł do 4.000 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 12, art. 51, art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.),
  • art. 56 § 4ustawy z  dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2137),
  • § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1456). 
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 23.01.2017 Data publikacji: 23.01.2017 08:47 Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2017 08:47
Autor: Ilona Szkatuła Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka