Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Pierwszy dział obsługi bezpośredniej (OB-1)

  1085

  986

  Drugi dział obsługi bezpośredniej (OB-2)

  218

  210

  Trzeci dział obsługi bezpośredniej (OB-3)

  498

  441

  Dział orzecznictwa podatkowego (PP)

  1593

  3789

  Referat spraw wierzycielskich (SW)

  2597

  2540

  Wieloosobowe stanowisko ds. analiz i planowania (AP)

  59

  78

  Dział kontroli podatkowej (KP)

  18

  6

  Dział Rachunkowości podatkowej (RP)

  606

  606

  Dział egzekucji administracyjnej (EA)

  535

  2205

  Wieloosobowe stanowisko ds. spraw karnych skarbowych (KS)

  33

  52

  wytworzył: Iwona Just, Beata Zdrzałek, Anna Kowalska, Jolanta Śliwa, Natalia Kuchno, Magdalena Matejczyk, Iwona Pradela, Beata Berhausen, Renata Ocieczek, Henryk Korbel
  zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Ewa Zakrzewska

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:11 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 13:28
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian