Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) ZAKRZEWSKA EWA

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) KADULSKA DANUTA

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) SZEWCZYK ANDRZEJ

  

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 10:48 Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2015 10:48
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian