«Powrót

Konferencja - 1 marca br. ruszy Krajowa Administracja Skarbowa

Konferencja - 1 marca br. ruszy Krajowa Administracja Skarbowa

Konferencja - 1 marca br. ruszy Krajowa Administracja Skarbowa

konferencja

1 marca br. ruszy Krajowa Administracja Skarbowa. Będzie to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej. Celem reformy jest uszczelnienie systemu podatkowego poprzez budowę mechanizmów, mając na celu wyeliminowanie przestępczości skarbowej oraz stworzenie przyjaznej dla przeciętnego obywatela administracji.

W piątek (20.01) dyrektorzy łączonych instytucji spotkali się z przedstawicielami śląskich mediów.  Podczas konferencji prasowej p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Teresa Zejma przedstawiła strukturę Krajowej Administracji Skarbowej w województwie śląskim. Zgodnie z założeniami reformy pozostanie 37 dotychczasowych urzędów skarbowych, natomiast Urząd Kontroli Skarbowej zostanie połączony z jednostkami śląskiej Służby Celnej i powstanie Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach wraz ze strukturami terenowymi. Konsolidacja obecnie działających służb w jeden, sprawnie działający aparat odpowiedzialny za wymiar i pobór danin publicznych ułatwi obsługę podatników. Pracownicy urzędów skarbowych będą skoncentrowani na obsłudze i wsparciu podatnika oraz na ułatwieniu mu prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Obsługa odpraw celnych nadal będzie się odbywać w oddziałach celnych, bez zmian pozostaną też rachunki bankowe urzędów czy numery telefonów do infolinii podatkowej.

1 marca br. powstanie także, w oparciu o dotychczasowe struktury Krajowej Informacji Podatkowej działające przy izbach administracji skarbowych również ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa z siedzibą w Bielsku-Białej. KIS zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną.
W Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach znajdzie zatrudnienie 6800 dotychczasowych pracowników i funkcjonariuszy jednostek Administracji Podatkowej, Kontroli Skarbowej i Służby Celnej województwa śląskiego. Spośród nich ok. 1200 osób będzie pracować w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym.

Skonsolidowanie działań kontrolnych i efektywna wymiana informacji zapewni, że kontroli będzie mniej, a Krajowa Administracja Skarbowa skupi się na skutecznych kontrolach, przeprowadzanych tam, gdzie występują nieprawidłowości. Skoncentrowanie działań dotyczących zwalczania oszustw i przestępczości podatkowej w jednym urzędzie (celno-skarbowym) pozwoli na sprawniejsze przygotowanie i przeprowadzenie kontroli. Skorzysta na tym nie tylko budżet, ale także przedsiębiorcy.
- W przypadku zwykłego podatnika praktycznie nic się nie zmieni. Chcemy jednocześnie ułatwić obsługę dużych podatników oraz zapobiec przestępczości gospodarczej, zlikwidować szarą strefę i zminimalizować obecnie istniejące wykroczenia i nieprawidłowości.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 20.01.2017 Data publikacji: 20.01.2017 14:57 Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2017 12:59
Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Krzysztof Rabenda