Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Przedmiot działalności, kompetencje

  Tryb działania naczelnika urzędu skarbowego określają następujące akty prawne:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.);
  • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1618 z póżn. zm);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
  • ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j.Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 z póżn. zm);
  • ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z póżn. zm);
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z póżn. zm);
  • ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 553 z póżn. zm);
  • zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz.15 z późn. zm.).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 11:03 Data ostatniej modyfikacji: 25.04.2016 12:42
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian