Telefony

  Telefony

  Telefony

  Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej
   
  tel.: 32 342-04-00
  FAX:  32 342-05-08

  Nazwa komórki organizacyjnej

  Rodzaj załatwianych spraw

  Nr telefonu

  Nr pokoju

  CENTRALA

  Wykonywanie połączeń

  323420400

   

  Sekretariat

   (SN)

  Umawianie klientów do Naczelnika Urzędu lub jego Zastępców w indywidualnych sprawach oraz w sprawie skarg i wniosków

  323420501

  117

  Prowadzenie kadr

  323420438

  213

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych

  (KS)

  Prowadzenie postępowań karnych skarbowych

  323420439

  106

  Referat Obsługi Bieżącej

  (OB1)

   

  Wystawianie zaświadczeń

  323420419

  Sala obsługi/

  Centrum obsługi

  323420426

  Sala obsługi/

  Centrum obsługi

  Obsługa wniosków podatników o wydanie uwierzytelnionych kserokopii dokumentów  (zeznań, deklaracji)

  323420419

   

  Sala obsługi/ Centrum obsługi

  323420426

  Sala obsługi/ Centrum obsługi

  Potwierdzanie Profili Zaufanych

  323420426

  Sala obsługi/ Centrum obsługi

  323420506

  116

  Asystent Podatnika

  323420426

  Sala obsługi/ Centrum obsługi

  Prowadzenie spraw dot. kas rejestrujących, odczyty zawartości pamięci kas, wykreślanie kas z rejestru, aktualizacje w zakresie adresu miejsca instalacji, nr unikatowego kasy, nazwy serwisu i udzielanie w tym zakresie niezbędnych informacji podatkowych

  323420424

   

  5

   

   

  323420506

  116

   

   

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych

  (OB23)

  Udzielanie informacji na wnioski uprawnionych organów (np. > ZUS, PUP, MOPS, urzędy skarbowe, urzędy celne, sądy organy ścigania i ochrony państwa), udzielanie informacji na zapytania komorników sądowych.

  323420460

   

  222

   

  323420465

  223

  Identyfikacja i Rejestracja podatkowa

  323420524

  222

  323420460

  222

  323420441

  224

  Referat Czynności Sprawdzających (OB4)

  Obsługa podatników w zakresie sprzedaży przed upływem 5 lat (PIT-39)

  323420513

  8

  Obsługa podatników w zakresie VZM -rozpatrywanie wniosków VZM o zwrot podatku od towarów i usług za materiały budowlane

  323420514

  9

  Obsługa podatników  podatku dochodowego od osób prawnych

  323420414

  6

  323420512

  7

  Obsługa podatników w zakresie podatku od towarów i usług

  323420511

  6

  323420415

  6

  323420425

  4

  Obsługa podatników w zakresie podatku od towarów i usług - zwroty

  323420425

  4

  Dochody zagraniczne; kapitały pieniężne

  323420514

  9

  Obsługa podatników w zakresie podatków majątkowych (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)

  323420405

  1

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe

  323420511

  6

  Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych

  (PP)

  Postępowania podatkowe w sprawie podatku od spadków i darowizn oraz od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

  323420449

  303

  323420474

  303

  Orzecznictwo w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; sprawy związane z nieujawnionymi źródłami dochodów

  323420474

  314

  323420449

  303

  Orzecznictwo w sprawie podatku od towarów i usług

  323420487

  314

  Orzecznictwo w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych

  323420487

  314

  Karta podatkowa; orzecznictwo w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych

  323420474

  303

  Dział Rachunkowości Podatkowej

  (RP)

  Rozliczanie poborców

  323420470

  108

  323420533

  108

  Dokumenty płatności, księgowanie wpłat , wg nazwisk/nazw litery B,C,D,F,G,H,J,I,M,N,T,U,V,Y,Ź

  323420432

  102

  Dokumenty płatności, księgowanie wpłat ,  wg nazwisk/nazw litery E,K,X

  323420431

  101

  Dokumenty płatności, księgowanie wpłat ,  wg nazwisk/nazw litery Ł,O,P,Q,R,A,S,Ś

  3420444

  111

  Dokumenty płatności, księgowanie wpłat ,  wg nazwisk/nazw litery Ć,L,W,Z,Ż

  323420445

  112

  Gminy, sprawozdania

  323420533

  108

  Dział Spraw Wierzycielskich (SW) 

  Orzecznictwo w zakresie udzielania ulg, rat, odroczeń i umorzeń. Zabezpieczenia, Hipoteki, Upadłości, Zakazy. Orzecznictwo w zakresie odpowiedzialności osób trzecich

  323420452

  201

  323420455

  204

  323420456

  205

  323420451

  200

  Wystawianie tytułów wykonawczych i upomnień

  323420448

  206

  323420457

  206

  Dział Egzekucji Administracyjnej (EA)

   

  Prowadzenie spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji

   

   

   

   

  Kierownik Działu:

  323420491

  323420458

  208

  207

  Kontakt telefoniczny wg dzielnic miasta:

   

   

  Ruda Śląska 1

  323420510

  215

  323420402

  215

  Ruda Śląska 3,11

  323420462

  210

  Ruda Śląska 4,5,7,9

  323420404

  209

  323420534

  209

  323420535

  209

  Ruda Śląska 6,8

  323420403

  215

  Ruda Śląska 10

  323420520

  216

  Samodzielny Referat Analiz i Planowania

   (AP)

  Analiza ryzyka zewnętrznego.

  Przyjmowanie informacji obywatelskich.

  323420476

  304

  323420472

   

  302

  323420473

  302

  Dział Kontroli Podatkowej (KP)

  Kontrola podatkowa

  323420485

  313

  323420410

  313

  323420482

  310

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 07:41 Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2016 07:25
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian