Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  zakończono spraw

  Dział Egzekucji Administracyjnej

  1540

  1409

  Referat Postępowań Podatkowych

  181

  119

  Dział Rachunkowości Podatkowej

  4093

  4073

  Referat Spraw Wierzycielskich

  250

  121

  Pierwszy Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej

  1498

  1456

  Drugi Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej

  165

  152

  Trzeci Samodzielny Referat Obsługi Bezpośredniej

  557

  250

  Wytworzył: Małgorzata Wiczkowska
  Zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Barbara Głód

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:08 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 09:41
  Autor: Izba Skarbowa w Katowicach Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian