Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych (PP)

  703

   

  710

   

  Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich (SW)

  205

  198

  Dział Egzekucji Administracyjnej (EA)

  557

  1066

  Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych (KS)

  38

  44

  Dział Kontroli Podatkowej (KP)

  48

  48

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (OB-1)

  obsługa bieżąca, identyfikacja, rejestracja i przetwarzanie danych , zaświadczenia

  1217

   

  1132

   

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej (OB-2)

  czynności sprawdzające

  838

  1547

  wytworzył: Barbara Ryt
  zatwierdził: Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Regina Króliczek

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:08 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 13:30
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian