«Powrót

Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym

Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym

Komunikat dla osób ukaranych mandatem karnym

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wpłat na pokrycie należności z tytułu grzywien nałożonych mandatem karnym kredytowanym lub zaocznym, nałożonym od tego dnia (nie dotyczy mandatów nałożonych przez urzędy skarbowe), należy dokonywać na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole nr :

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

 

Rachunek ten jest wskazany na odcinkach A i B mandatu karnego, które przekazywane są osobom ukaranym przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do prowadzenia postępowań mandatowych.

 

Sposób dokonywania wpłat należności z tytułu grzywien:

Dokonując wpłat z wykorzystaniem systemów bankowości online (samodzielnie) lub w placówkach podmiotów umożliwiających dokonanie przelewu (np. Poczta Polska, banki) ważne jest, aby :

  1. w polu symbol formularza lub płatności wpisać lub wybrać z listy słowo MANDATY,
  2. w polu identyfikator zobowiązania (lub tytuł płatności) wpisać serię i numer nałożonego mandatu karnego.       

Przelew można zrealizować na stronie internetowej wybranego banku
w zakładce  zatytułowanej np. „przelew podatkowy", „przelew do urzędu skarbowego", „Przelew US".

 

Przykładowy wzór przelewu w systemie bankowości online


W przypadku dokonywania płatności z rachunku bankowego zagranicznego należy wpisać:

SWIFT (BIC):    NBPL PLPW

IBAN:     PL

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 15.01.2016 Data publikacji: 15.01.2016 09:04 Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2016 09:04
Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka