«Powrót

Informacja nt. zmian dotyczących właściwości w zakresie podatku VAT obowiązujących od 01.01.2016r.

Informacja nt. zmian dotyczących właściwości w zakresie podatku VAT obowiązujących od 01.01.2016r.

Informacja nt. zmian dotyczących właściwości w zakresie podatku VAT obowiązujących od 01.01.2016r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich informuje, że od dnia 01 stycznia 2016r. ulegną zmianie przepisy dotyczące określenia właściwości miejscowej w zakresie podatku od towarów i usług (wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1649)).

W związku z powyższym od dnia 01 stycznia 2016r. do określenia właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie generalna zasada wynikająca z art. 17 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, tj. w przypadku:

  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, właściwość będzie określanawedług siedziby podatnika,
  • osób fizycznych,według miejsca zamieszkania (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie).

 

Zmiana właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku od towarów i usług następuje z urzędu. W związku z tą zmianą podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R. Nie mają też obowiązku aktualizacji zgłoszenia danych dotyczących kas rejestrujących (dotyczy to również serwisantów).

 

Od dnia 01 stycznia 2016r. deklaracje VAT, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe występujące przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015r. (tj. grudzień 2015r., IV kwartał 2015r.), składa się do urzędu skarbowego właściwego po zmianie.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 29.12.2015 Data publikacji: 29.12.2015 14:26 Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2015 14:46
Autor: Agnieszka Lach Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka