Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  komórka organizacyjna

  wpłynęło spraw

  zakończono spraw

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej

  1147

  1041

  Drugi Dział Obsługi Bezpośrednie

  343

  205

  Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych

  568

  318

  Samodzielny Referat Kontroli Podatkowej

  65

  60

  Samodzielny Referat Rachunkowości

  722

  544

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Analiz i Planowania

  62

  37

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych

  65

  72

  Referat Egzekucji Administracyjnej

  12515

  960

  Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich

  79

  58

  wytworzył:  Magdalena Blukacz

  zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Małgorzata Marszałek

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:07 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 13:23
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian