Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego NUS TATIANA PAWLIK

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego ZN PAWEŁ JEDYNAK

   

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.02.2016 Data publikacji: 05.05.2015 14:15 Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2016 07:42
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian