Publikacje

  Publikacje

  Publikacje

  Roczne informacje o działalności Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach
   
  Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie (w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego) są obowiązane do składania wojewodzie rocznych informacji o swojej działalności w województwie, do końca lutego każdego roku.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.03.2016 Data publikacji: 07.03.2016 12:15 Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2016 12:15
  Autor: Alicja Szary Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka