Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  Nazwa komórki organizacyjnej

  Wpłynęło spraw

  Załatwiono spraw

  Dział Egzekucji Administracyjnej EA

  1114

  1654

  Sekretariat Naczelnika SN

  1

  1

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej OB2

  450

  276

  Dział Postępowań podatkowych PP -1

  170

  168

  Referat Obsługi Bieżącej i Czynności Sprawdzających OB14-1

  1174

  909

  Referat Obsługi Bieżącej i Czynności Sprawdzających OB14-2

  965

  826

  Dział Postępowań Podatkowych PP -2

  320

  318

  Dział Rachunkowości Podatkowej RP

  1118

  829

  Dział Spraw Wierzycielskich SW

  143

  153

  Wytworzył:   Justyna Kocurowska
  zatwierdził :  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego Danuta Karaś

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 06:57 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 12:12
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian