Publikacje

  Publikacje

  Publikacje

  Roczne informacje o działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach

  Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie (w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego) są obowiązane do składania wojewodzie rocznych informacji o swojej działalności w województwie, do końca lutego każdego roku.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.12.2015 Data publikacji: 01.12.2015 14:40 Data ostatniej modyfikacji: 15.02.2016 13:58
  Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka