Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Referat czynności sprawdzających OB-4I

  2509

  2551

  Współpraca Międzynarodowa

  798

  792

  Samodzielny referat egzekucji administracyjnej EA

  211

  127

  Referat orzecznictwa podatkowego PP-1I

  70

  67

  Wieloosobowe Stanowisko Pracy Obsługi Bieżącej OB1-2

  827

  813

  Referat Udzielania Ulg w Spłacie Zobowiązań Podatkowych PP-2

  119

  68

  Wieloosobowe Stanowisko Pracy Czynności Sprawdzających OB4-2

  5019

  5308

  Referat Zabezpieczeń i Odpowiedzialności za Zobowiązania Podatkowe   PP3

  126

  73

  Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich SW 1

  138

  52

  Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich SW 2

  2182

  1437

  wytworzył: Kinga Mrozek

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.07.2015 Data publikacji: 08.07.2015 12:50 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 13:32
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian