Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Organizacja Izby Administracji Skarbowej została określona regulaminem organizacyjnym Izby Skarbowej w Katowicach nadanym przez Dyrektora Izby na podstawie Zarządzenia nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz MF z 2015 r. poz. 15)
   
  Na czele Izby Administracji Skarbowej stoi Dyrektor powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Ministra Finansów. Kieruje on pracą Izby za pośrednictwem Wicedyrektorów, których powołuje i odwołuje Minister Finansów na wniosek Dyrektora Izby Skarbowej. Naczelnicy wydziałów i kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych, kierują ich pracami na podstawie przyznanych uprawnień, w ramach kompetencji nadanych poszczególnym pionom organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej.
   
  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji, znajdujących się w strukturze organizacyjnej Izby Administracji Skarbowej, określa regulamin organizacyjny Izby Skarbowej w Katowicach.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 10:35 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2017 12:34
  Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Michał Kasprzak Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian