Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  Rodzaj sprawy

  Wpłynęło

  Załatwiono

  Samodzielny Referat Analiz i Planowania AP

  195

  136

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych KS

  154

  165

  Referat Obsługi Bieżącej oraz Przetwarzania Danych OB13

  575

  516

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej OB2

  1299

  1259

  Referat Czynności Sprawdzających OB4-1

  875

  791

  Referat Czynności Sprawdzających OB4-2

  344

  285

  Wieloosobowe Stanowisko Współpracy Międzynarodowej WM

  235

  227

  Pierwszy Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich SW-1

  279

  135

  Drugi Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich SW-2

  621

  451

  Pierwszy Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych PP-1

  190

  63

  Drugi Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych PP-2

  144

  142

  Dział Egzekucji Administracyjnej EA

  6326

  6431

  Dział Kontroli Podatkowej KP

  59

  8

  Dział Rachunkowości Podatkowej RP

  525

  520

  wytworzył: Agnieszka Łatacz
  zatwierdził: p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego Zbigniew Czop

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 08.07.2015 11:41 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 11:54
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian