Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego - ZBIGNIEW CZOP

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego  - MARTA MŁYNEK

  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego  - TOMASZ SMUŻYŃSKI

   

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 14:35 Data ostatniej modyfikacji: 06.12.2016 08:23
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Michał Kasprzak
  Rejestr zmian