Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego (NUS) - MACIEJ PATERSKI

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) - JAROSŁAW BAMBYNEK

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) - JERZY KRZEMIŃSKI

   

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 13:48 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2015 09:46
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian