Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego - JOLANTA GOŹDZIEWSKA
  Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego(ZN) - SYLWIA JĘDRZEJCZYK


  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 04.05.2015 Data publikacji: 04.05.2015 12:47 Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2016 10:07
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian