«Powrót

Karty informacyjne

Karty informacyjne

 

W celu ułatwienia klientom korzystania ze świadczonych przez Izbę Skarbową w Katowicach usług zostaną przygotowane karty usług dla naszych klientów.

 

Wzory formularzy powstają w rezultacie uczestnictwa Izby Skarbowej w Katowicach w projekcie „Klient w centrum uwagi administracji" realizowanym przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w wyniku prac podjętych przez pracowników Izby Skarbowej w Katowicach
.