Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  grafika przedstawiająca wózek inwalidzki

   

  Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

   

  Budynek urzędu skarbowego jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu:

  • przy wejściu głównym znajduje się podjazd ułatwiający wjazd do budynku
  • drzwi wejściowe szerokie umożliwiają swobodny wjazd wózka inwalidzkiego
  • przed budynkiem wydzielono miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych
  • schody wejściowe wyposażono w poręcze przystosowane dla osób z problemami w poruszaniu
  • pomieszczenia higieniczno - sanitarne spełniają niezbędne warunki dla potrzeb osób niepełnosprawnych
  • windy przystosowano do przewozu osób mających trudności w poruszaniu

  grafika przedstawiająca ucho

   

  Informacja dla osób niesłyszących

   

  Osoby uprawnione potrzebujące wsparcia w kontaktach z urzędem, mogą skorzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie, w szczególności:

  1. skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN świadczonej przez urząd.

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza powinna  zgłosić zamiar skorzystania z tej usługi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając wniosek:

  1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.

  Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.

  Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

  1. skorzystać z pomocy pracowników Urzędu wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego, w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego.

  Pracownikami posługującymi się językiem migowym w stopniu podstawowym są:

  • Lidia Honkisz-Kwiecień – PJM, pokój nr 314, tel. 322777663
  • Adam Kuchcik – PJM, pokój nr 611, tel. 322777686
  • Agnieszka Biegaj – PJM,  pokój nr 803, tel. 322777632
  • Katarzyna Miś – PJM, pokój nr 707, tel. 322777641
  1. wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

   

  Wyjaśnienia:

  Osoba uprawniona– osoba mająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

   

  Osoba przybrana- każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

   

  PJM– polski język migowy

  SJM – system językowo-migowy

  SKOGN– sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

   

  Podstawa prawna:Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 09:34 Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2015 14:07
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka