Obsługa osób niepełnosprawnych

    Obsługa osób niepełnosprawnych

    Obsługa osób niepełnosprawnych

    grafika przedstawiająca wózek inwalidzki

     

    Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

     

    Budynek urzędu skarbowego jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu:

    • drzwi wejściowe szerokie umożliwiają swobodny wjazd wózka inwalidzkiego,
    • schody wejściowe wyposażono w poręcze przystosowane dla osób z problemami w poruszaniu,
    • pomieszczenia higieniczno-sanitarne spełniają niezbędne warunki dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
    • windy przystosowano do przewozu osób mających trudności w poruszaniu

     

    grafika przedstawiająca ucho

     

    Informacja dla osób niesłyszących

     

    Osoby uprawnione potrzebujące wsparcia w kontaktach z urzędem, mogą skorzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie, w szczególności:

    1. skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN świadczonej przez urząd.

    Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

    Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza powinna  zgłosić zamiar skorzystania z tej usługi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

    Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając wniosek:

    1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.

    Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.

    Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

    Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

    1. wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

     

    Wyjaśnienia:

    Osoba uprawniona– osoba mająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

     

    Osoba przybrana- każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

    Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

     

    PJM– polski język migowy

    SJM – system językowo-migowy

    SKOGN– sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

     

    Podstawa prawna:Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)

    Pliki do pobrania

    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 11.05.2015 Data publikacji: 11.05.2015 13:02 Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2015 13:57
    Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka