Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  grafika przedstawiająca uchoRealizując postanowienia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie informuje, że osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mogą:

   

  • Korzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN świadczonej przez organ. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając wniosek:
   • pocztą za pośrednictwem operatorów pocztowych na adres: 42-500 Będzin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1,
   • pocztą elektroniczną na adres: us2402@sl.mofnet.gov.pl,
   • faksem pod numer: 32 762 77 06, lub
   • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej www.e-puap.gov.pl
  • Ponadto w siedzibie Urzędu udostępniono usługę polegającą na załatwieniu sprawy z udziałem tłumacza języka migowego wykonującego tłumaczenie on-line za pośrednictwem komunikatora internetowego i kamery. Tłumaczenie wykonywane jest w Polskim Języku Migowym. Z usługi można skorzystać w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu.
  • Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.
   • Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.
   • Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
   • Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.
  • Korzystać z pomocy pracowników Urzędu wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego, w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego. Pracownikami posługującymi się językiem migowym są:
   • Barbara Cichoń – Inspektor, pokój nr 3, numer telefonu 32 762 77 73
   • Katarzyna Kocimska – Inspektor, pokój nr 11, numer telefonu 32 762 77 11
  • Wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.
  grafika przedstawiająca wózek inwalidzkiW Urzędzie Skarbowym w Będzinie osoby z dysfunkcją ruchu i poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z następujących ułatwień:
  • Zarówno wejście do budynku jak i budynek są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Istnieje możliwość poruszania się po budynku bez żadnych barier z uwagi na obecność: podjazdów, wind, drzwi odpowiedniej szerokości. Ponadto nadmienia się, że pomieszczenia higieniczno - sanitarne spełniają niezbędne warunki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.05.2015 Data publikacji: 08.05.2015 13:39 Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2015 13:38
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka