Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  Komórka Organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Załatwiono spraw

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Analiz i Planowania AP

  86

  63

  Dział Egzekucji Administracyjnej EA

  9

  0

  Dział Kontroli Podatkowej KP

  28

  10

  Dział Obsługi Bezpośredniej OB 1-2

  12

  12

  Dział Obsługi Bezpośredniej OB

  1560

  1003

  Dział Postępowań Podatkowych PP-1

  309

  128

  Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich SW

  196

  181

  Sekretariat Naczelnika SN

  2

  2

  wytworzył: Rafał Gmyrek
  zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Sławomir Saltarius
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 09.07.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:14 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 08:16
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian