Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  Komórka Organizacyjna

  wpłynęło spraw

  zakończono spraw

  Samodzielny Referat Analiz i Planowania (AP)

  83

  76

   Pierwszy Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych (PP-1)

  572

  514

  Drugi Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych (PP-2)

  151

  114

  Dział Spraw Wierzycielskich (SW)

  236

  119

  Referat Obsługi Bieżącej (OB1)

  1851

  1566

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej oraz Przetwarzania Danych (OB23)

  248

  248

  Referat Czynności Sprawdzających (OB4)

  123

  62

  Dział Rachunkowości

  0

  0

  Dział Egzekucji Administracyjnej

  154

  140

  Sporządził: Justyna Smuga
  Zatwierdził: Naczelnik Urzędu Skarbowego Ewa Langer

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 07:11 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 09:39
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian