Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego (NUS)  JÓZEFA DOMARACKA

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1)  BARBARA WÓJCIK-SOREK

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2)  LIDIA PANKRAC

   

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 10:22 Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2016 09:55
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian