Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  grafika przedstawiająca wózek inwalidzki

   

  Procedura obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo w Urzędzie Skarbowym w Rybniku

  1. Pracownik ochrony budynku tut. Urzędu dysponuje systemem monitoringu wejścia do budynku i w przypadku zaobserwowania osoby niepełnosprawnej ma za zadanie udzielić jej niezbędnej pomocy.
  2. Przy drzwiach wejściowych do budynku znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika ochrony o swojej obecności.
  3. Po otrzymaniu sygnału dzwonka pracownik ochrony zobowiązany jest do udzielenia pomocy klientowi oraz do powiadomienia właściwego do załatwienia sprawy pracownika Urzędu.
  4. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do klienta w celu  obsługi osoby niepełnosprawnej.
  5. Po zakończeniu obsługi pracownik tut. Urzędu udzieli wszelkiej pomocy  w bezpiecznym opuszczeniu budynku i ewentualnie doprowadzeniu do własnego środka transportu, którym klient przybył do Urzędu.
  6. Przed budynkiem Urzędu Skarbowego w Rybniku wydzielone zostały 3 miejsca parkingowe dla obsługi osób niepełnosprawnych.
  7. Zapisy powyższej procedury w szczególnie uzasadnionych przypadkach mają również zastosowanie dla osób przybyłych do tut. Urzędu z małym dzieckiem w wózku.

  grafika przedstawiająca ucho

   

  Informacja dla osób niesłyszących

   

  Osoby uprawnione potrzebujące wsparcia w kontaktach z urzędem, mogą skorzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie, w szczególności:

  1. skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz skorzystać z usługi tłumacza PJM, SJM i SKOGN świadczonej przez urząd.

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza powinna  zgłosić zamiar skorzystania z tej usługi na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając wniosek:

  1. załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej.

  Nie ma konieczności wcześniejszego zawiadomienia urzędu o zamiarze załatwienia sprawy z osobą przybraną.

  Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)

  1. skorzystać z pomocy pracowników Urzędu wyznaczonych do kontaktów z użyciem języka migowego, w celu załatwienia spraw podstawowych, niewymagających biegłej znajomości języka migowego.

  Pracownikami posługującymi się językiem migowym (PJM stopień podstawowy znajomości) są:

  • Katarzyna Kupczak pokój nr 323, tel. 324235800 wew. 323
  • Marek Krzyżowski  pokój nr 137, tel. 324235800 wew. 137

  W celu ułatwienia Państwu bezpośredniego kontaktu z ww. pracownikiem, w siedzibie Urzędu, oczekują na Państwa karty o treści „Proszę o kontakt z pracownikiem posługującym się językiem migowym". Po okazaniu karty pracownikowi ochrony lub pracownikowi obsługującemu stanowisko informacyjno-kancelaryjne, pracownik znający język migowy w stopniu podstawowym, skontaktuje się z Państwem w celu ułatwienia Państwu załatwienia sprawy.

  1. wystąpić z wnioskiem o udostępnienie przez Urząd dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych.

   

  Wyjaśnienia:

  Osoba uprawniona– osoba mająca trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

   

  Osoba przybrana- każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM ani SKOGN.

  Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej.

   

  PJM– polski język migowy

  SJM – system językowo-migowy

  SKOGN– sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych

   

  Podstawa prawna:Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243)

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 07:12 Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2015 09:51
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Anna Struska Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka