Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (NUS) IRENEUSZ LEPIARCZYK

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) MARIA STUGLIK

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN2) JAN BRACHACZEK

  

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 06.05.2015 10:00 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2015 10:27
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian