«Powrót

Komunikat dotyczący składania zeznań rocznych za 2016 rok.

Komunikat dotyczący składania zeznań rocznych za 2016 rok.

Komunikat dotyczący składania zeznań rocznych za 2016 rok.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje:

  1. Zeznania podatkowe za rok 2016 PIT - 36, 36L, 37, 38 i 39 przyjmowane są w siedzibie Urzędu (sala obsługi podatnika) w dniach:
  • poniedziałek w godz. od 7.00 do 18.00

  • wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. od 7.00 do 15.00

Ostateczny termin składania zeznań podatkowych oraz wpłaty podatku wynikającego z zeznań upływa w dniu 02 maja 2017 r.

  1. Kasa w Urzędzie Skarbowym – obsługiwana przez Bank Spółdzielczy – czynna jest w godzinach:
  • poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00

  • wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. od 7.30 do 14.00

  1. Informacja telefoniczna nt. zeznań podatkowych udzielana jest pod następującymi numerami telefonów:

(32) 476-14-71 do 76 numery wewnętrzne: 301, 318 i 355 (wybierać tonowo). Informacje na temat stosowania przepisów prawa podatkowego można uzyskać również przez połączenie telefoniczne z Krajową Informacją Podatkową z tel. stacjonarnego: 801 055 055, z tel. komórkowego: (22) 330 0330, strona internetowa: Portal Podatkowy (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

 

  1. Istnieje możliwość złożenia zeznania podatkowego za pośrednictwem internetu, bez użycia bezpiecznego e-podpisu. Interaktywny formularz za pomocą którego będzie można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony Portal Podatkowy (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

Na stronie tej umieszczono również szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu wysyłania zeznań.

 

  1. Zeznania podatkowe oraz wpłaty podatku mogą być również przekazywane poprzez urzędy pocztowe. Na stronie adresowej listu poleconego należy umieścić napis „Zeznanie podatkowe za 2016 r." oraz symbol formularza PIT–36, 36L, 37, 38 lub 39, zaś na blankiecie wpłaty nr rachunku bankowego Urzędu Skarbowego: NBP/O Katowice 96 1010 1212 3068 8322 2300 0000, imię i nazwisko, nr PESEL/NIP, symbol formularza PIT oraz adnotację „Rozliczenie podatku dochodowego za 2016 r."

Przesyłki nie są zwolnione z opłat pocztowych.

 

  1. Druki zeznań podatkowych można otrzymać w Urzędzie Skarbowym w Jastrzębiu-Zdrojuprzy ulicy 11 Listopada 13 lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów:Portal Podatkowy (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).W sali obsługi podatnika znajdują się wypełnione wzory zeznań.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 12.01.2017 Data publikacji: 12.01.2017 09:12 Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2017 09:12
Autor: Marek Orzechowski Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka