Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego (NUS) - ANNA DYNALEWICZ

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (ZN1) - BOŻENA RUDA

   

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.02.2016 Data publikacji: 05.05.2015 11:34 Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2017 15:07
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian