Baza wiedzy

W bazie wiedzy (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) dostępnej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów gromadzone są poklasyfikowane na obszary tematyczne akty prawne, takie jak ustawy czy rozporządzenia. 

Dodatkowo znajdują się tam formularze, broszury, umowy międzynarodowe, protokoły, instrukcje, pisma, komunikaty czy obwieszczenia. Każdy z prezentowanych dokumentów może zawierać linki do dokumentów powiązanych.

Do przeglądania większości z nich niezbędny jest bezpłatny program Adobe Acrobat (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)