Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 2017-02-17

  Komórka organizacyjna

  wpłynęło spraw

  Zakończono spraw

  Dział Egzekucji Administracyjnej

  2330

  4287

  Referat  Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej

  1138

  1004

  Dział Kontroli Podatkowej  I

  18

  16

  Dział Kontroli Podatkowej  II

  50

  38

  Samodzielny Referat Analiz i Planowania

  333

  205

  Referat Obsługi Bieżącej

  1466

  1380

  Referat Czynności Sprawdzających

  209

  165

  Dział Postępowań  Podatkowych

  477

  335

  Dział Spraw Wierzycielskich

  236

  150

  Dział Rachunkowości Podatkowej

  1210

  686

  wytworzył: Dorota Mielka
  zatwierdził: p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego Jadwiga Kozik
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.08.2015 Data publikacji: 09.07.2015 06:55 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 14:04
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian