Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego NUS - JADWIGA KOZIK

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego ZN1 - TERESA JACHURA

  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego ZN2 - ANDRZEJ BIERNAT

   

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.05.2015 Data publikacji: 05.05.2015 09:05 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2016 08:07
  Autor: Małgorzata Kostecka Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian