«Powrót

Zmiana nazwy Izby Skarbowej w Katowicach

Zmiana nazwy Izby Skarbowej w Katowicach

Zmiana nazwy Izby Skarbowej w Katowicach

W związku z ogłoszeniem z dniem 2 grudnia 2016 r. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, informujemy, że z dniem 2 grudnia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach przekształciła się w Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. Tym samym nastąpiła zmiana nazwy jednostki administracji publicznej, z dotychczasowej „Izba Skarbowa w Katowicach" na „Izba Administracji Skarbowej w Katowicach".

Jednocześnie wskazujemy, że do dnia 1 marca 2017 r. organem w sprawach podatkowych, egzekucyjnych i administracyjnych nadal pozostaje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zarządzający Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.12.2016 Data publikacji: 05.12.2016 06:57 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2016 06:57
Autor: Michał Kasprzak Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka