Stan spraw

  Stan spraw

  Stan spraw

  Sprawy w Urzędzie załatwiane są na bieżąco, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przepisami prawa.
   
  Procedury i terminy określają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1726).

  Stan przyjętych i załatwionych (rozstrzygniętych) spraw w okresie od 2017-01-01 do 20176-02-24

  Komórka organizacyjna

  Wpłynęło spraw

  Załatwiono spraw

  Dział Obsługi Bezpośredniej OB-1

  1141

  1111

  Dział Obsługi Bezpośredniej OB-2

  105

  68

  Dział Obsługi Bezpośredniej OB-4

  658

  796

  Dział Obsługi Bezpośredniej OB-5

  460

  458

  Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych PP-1

  62

  62

  Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych PP-2

  64

  44

  Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych PP-3

  130

  132

  Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich SW-1

  286

  259

  Samodzielny Referat Spraw Wierzycielskich SW-2

  166

  166

  Dział Egzekucji Administracyjnej EA-1

  27172

  2232

  Dział Egzekucji Administracyjnej EA-2

  30871

  1612

  I Dział Rachunkowości Podatkowej  RP-1

  856

  629

  II Dział Rachunkowości Podatkowej  RP-2

  959

  848

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy Spraw Karnych Skarbowych  KS

  174

  35

  Wytworzył: Renata Dzióbek

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.08.2015 Data publikacji: 08.07.2015 12:37 Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2017 09:17
  Autor: Anna Struska Osoba publikująca: Małgorzata Kostecka Osoba modyfikująca: Małgorzata Kostecka
  Rejestr zmian